Teams


Mentraal staat voor een sluitende aanpak. Onze teams zijn multidisciplinair ingericht en de hulpvragen worden vanuit verschillende specialismes benaderd. (Om de hulpverlening goed te laten aansluiten op de diverse lagen van onze maatschappij, houden wijer rekening mee dat de organisatie in al haar geledingen, een afspiegeling is van de diversiteit die onze samenleving rijk is. Vanuit dit oogpunt bieden wij onze doelgroep naast het reguliere aanbod ook de mogelijkheid om hulpverlening in de moedertaal te krijgen.

Aanmelden

Voor advies of voor overleg kunt u het contactformulier gebruiken of telefonisch contact opnemen via 0182 74 41 23 of mailen naar csb@mentraal.nl. Wij denken graag met u mee!

Aanmelden

Ambulant Specialistisch Team

Het Ambulant Specialistisch Team (AST) bestaat uit een diversiteit aan disciplines waaronder gedragswetenschappers, behandelaren, persoonlijk begeleiders en andere deskundigen. Het AST biedt ondersteuning, begeleiding en behandeling aan mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking in combinatie met meervoudig complexe hulpvragen zoals (ernstige) gedragsproblemen, hulp-mijdend gedrag en een ontoereikend zelfredzaamheid.

Forensisch Team


Het Forensisch Team (FT) bestaat uit een diversiteit aan disciplines waaronder gedragswetenschappers, behandelaren, persoonlijk begeleiders en andere specialisten met deskundigheid op het gebied van forensische zorg. Het aanbod van het FT bestaat uit ondersteuning, (gespecialiseerde) begeleiding en behandeling voor mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en heeft als doel om preventief terugval en recidive te voorkomen en gedragsverandering te realiseren.

In samenwerking met (jeugd-)reclasseringspartners en justitie biedt het FT forensische zorg voor mensen die in aanraking zijn gekomen met justitie en waarvan de problematiek veelal bestaat uit een combinatie van meervoudig complexe problematiek zoals; (ernstige) gedragsproblemen, terugval, hulp-mijdend gedrag, een beperkt sociaal netwerk en een ontoereikend zelf-reddend vermogen.