Cliëntenraad


Bij Mentraal hechten wij veel waarde aan de medezeggenschap van onze cliënten. De wensen, meningen en verhalen van onze cliënten zijn belangrijk voor ons. Om die reden hebben wij een cliëntenraad in het leven geroepen, bestaande uit vier cliënten en/ of betrokkenen.

De cliëntenraad heeft als taak om namens de cliënten van Mentraal mee te denken over onderwerpen die voor onze cliënten van belang zijn. Ook adviseren de leden van de cliëntenraad de directie in zaken die voor de cliënten belangrijk zijn.

Aanmelden

Voor advies of voor overleg kunt u het contactformulier gebruiken of telefonisch contact opnemen via 0182 74 41 23 of mailen naar csb@mentraal.nl. Wij denken graag met u mee!

Aanmelden

De cliëntenraad komt meerdere keren per jaar bijeen. Vaak onderling, maar soms ook met de directie. Dit is nodig om met elkaar van informatie te wisselen, die direct of indirect betrekking heeft op de cliënten van Mentraal. In al de bijeenkomsten gaat het erom dat de cliënt bij Mentraal goede hulpverlening kan blijven krijgen en verwachten.

Voor een nieuwe opzet van de cliëntenraad, zijn wij momenteel nog op zoek naar nieuwe leden. Mocht u hier interesse in hebben, neem dan contact op met uw hulpverlener of meld u aan via: clientenraad@mentraal.nl