Klachtenformulier

Klachtenformulier

Mocht u een klacht hebben over ons en wenst u deze schriftelijk kenbaar te maken, dan verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via 0182 74 41 23 of via het contactformulier.

Contact
Klachtenformulier

Cliëntgegevens


Indien de klacht namens een cliënt ingediend wordt, dan verzoeken wij u als melder van de klacht om onderstaand uw gegevens te vermelden.

Gegevens melder

(Al het contact m.b.t. de klacht zal verlopen met en via de cliënt, mits de melder aantoonbaar kan maken, gemachtigd te zijn door de cliënt voor informatie-uitwisseling m.b.t. de klachtafhandeling.)


Inhoud klacht