Privacy- en Klachtenreglement

Privacy

Mentraal heeft privacy hoog in het vaandel staan en conformeert zich dan ook aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (welke vanaf 25 mei 2018 de WBP vervangt). Om dit te realiseren en te waarborgen heeft Mentraal technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Voor onze cliënten betekent dit onder andere dat wij alleen met vooraf gegeven toestemming, informatie die in het belang van de ondersteuning en behandeling is, aan derden verstrekken. Tijdens de intake vragen wij cliënten hiervoor om toestemming middels het ondertekenen van een “Verklaring van geen bezwaar voor informatie-uitwisseling”. Binnen Mentraal bewaren wij persoonlijke gegevens van cliënten, die wettelijk nodig zijn om cliënten van ondersteuning en behandeling te voorzien, in een digitaal dossier. Wij gaan hier secuur mee om, zoals de wetgeving dat voorschrijft. Mentraal heeft een privacyreglement waarin precies beschreven staat hoe onze medewerkers dienen om te gaan met uw gegevens. Hierin staat ook beschreven welke informatie in het cliëntdossier opgenomen wordt, hoelang deze volgens de wet bewaard moet worden en uw rechten met betrekking tot het inzien van uw dossier en dergelijke.


Klachtenprocedure

Mentraal vindt het belangrijk dat u de ondersteuning en behandeling krijgt die u nodig heeft op een manier die passend en juist is. Merkt u dat er iets niet goed gaat, dan is het belangrijk dat u ons dat laat weten. Wij zullen dan de fout herstellen. U kunt uw klacht altijd met uw hulpverlener bespreken of via het klachtenformulier op onze website aan ons melden. Lukt dit niet of heeft u hier moeite mee, dan kunt u ook contact opnemen met de leidinggevende van uw hulpverlener. U kunt dan het hoofdkantoor bellen en vragen naar de leidinggevende van de betreffende hulpverlener. De contactgegevens treft u in het menu onder contact.

Mentraal heeft een klachtenreglement waarin precies beschreven staat hoe onze klachtenprocedure werkt. Hierin staat ook beschreven wat u mag verwachten van de medewerkers van Mentraal en hoe u uw klacht bekend kunt maken.

Zowel het privacy- als het klachtenreglement kunt u opvragen bij uw hulpverlener.