Forensische Zorg


Mentraal biedt begeleiding en behandeling voor zowel jeugdigen als volwassenen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen. Vaak is er bij deze doelgroep sprake van een combinatie aan hulpvragen met forensische problematiek. Dit aanbod heeft als doel om preventief, terugval en recidive te voorkomen, perspectief te bieden en gedragsverandering te realiseren. Samen met onze doelgroep onderzoeken wij hoe het komt dat de problemen zijn ontstaan en bepalen wij samen de te zetten stappen om dat in de toekomst te voorkomen.

Aanmelden

Voor advies of voor overleg kunt u het contactformulier gebruiken of telefonisch contact opnemen via 0182 74 41 23 of mailen naar csb@mentraal.nl. Wij denken graag met u mee!

Aanmelden

Dit aanbod wordt geboden door een team bestaande uit een diversiteit aan specialisten waaronder gedragswetenschappers, behandelaren, persoonlijk begeleiders en andere specialisten met deskundigheid op het gebied van forensische zorg.

Wilt u aanmelden, een casus voorleggen of gewoon meer weten over ons aanbod? Neem dan contact met ons op. Dit kan via het contactformulier of telefonisch op het nummer 0182 74 41 23. Wilt u ons liever mailen, dan kan dat door een e-mail te sturen naar csb@mentraal.nl

"Inspirerend om te zien hoe er met de nodige kunde en passie voor cliënten een beter perspectief wordt gerealiseerd!"

Jamal Elwali, Reclasseringswerker, Fivoor