Disclaimer

Website

Het copyright op zowel de teksten als de afbeeldingen op deze website ligt bij het dagelijks bestuur van Mentraal. Bij het samenstellen van deze website, welke eigendom is van Mentraal zijn wij zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan. Er wordt gestreefd naar continue actualisatie van de informatie zodat u de meest recente informatie terug kunt vinden op deze website. Desondanks kan niet uitgesloten worden dat sommige informatie niet meer actueel is of niet geheel juist meer is. De verantwoordelijkheid om de geboden informatie of adviezen op hun juistheid te controleren, ligt bij de gebruiker. Mentraal aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie. Ook kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.


Copyright

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Overname van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de op deze website beschikbaar gestelde informatie aan derden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Mentraal.


Links

Via deze website wordt toegang geboden tot websites en informatiebronnen van derden. Mentraal is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.


Mail

Alle door Mentraal verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht, verzonden door Mentraal, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Mentraal is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.


Colofon

Dit is de officiële website van Mentraal. Deze website informeert u over wat Mentraal voor u kan betekenen. Verder vindt u hier algemene informatie over onze aanbod, mogelijkheid tot consult, wachttijden en andere aan Mentraal gerelateerde informatie.


Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze website? Neem dan contact op met ons via info@mentraal.nl.


Mentraal

Burg. van Reenensingel 101
2803 PA Gouda
0182 74 41 23
info@mentraal.nl
KvK-nummer: 58187448