Aanbod


Mentraal heeft een breed aanbod aan begeleidings- en behandelvormen voor kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen. Het hulpaanbod wordt ambulant ingezet, multidisciplinair benadert en richt zich op alle leefgebieden.

De hulp wordt zo dicht mogelijk bij het kind, gezin of volwassene georganiseerd. Waar nodig en mogelijk wordt ook het netwerk betrokken om samen met het kind, gezin of volwassene te bouwen aan een basis voor een zo zelfstandig mogelijke toekomst.

Aanmelden

Voor advies of voor overleg kunt u het contactformulier gebruiken of telefonisch contact opnemen via 0182 74 41 23 of mailen naar csb@mentraal.nl. Wij denken graag met u mee!

Aanmelden

Onze hulpaanbod wordt niet gevormd door standaardtrajecten. Wij geloven in een hulpvraaggericht aanbod waarbij het voorkomen van verergering en stabilisering van de ontstane situatie van het kind, gezin en/ of volwassene de leidraad is. Dit bereiken wij samen met onze doelgroep door daar waar het nodig is te ondersteunen en daar waar het kan nieuwe vaardigheden aan te leren en alternatieven aan te reiken.